Informacje dla konsumenta i dotyczące realizacji prawa odstąpienia od umowy odnośnie do gry „THE CYCLE”,

w tym Sklepu gry

YAGER Development GmbH

Następujące informacje nie stanowią regulaminu gry „THE CYCLE” i pełnią wyłącznie funkcję informacyjną. Obowiązujący regulamin gry „THE CYCLE” został ustanowiony w Regulaminie spółki YAGER, który jest dostępny tutaj. Obowiązujący regulamin sklepu w grze, który jest zapewniany w formie sklepu Epic Games Store, usługi świadczonej nie przez spółkę YAGER, a Epic Games jako zewnętrznego usługodawcę, można znaleźć tutaj. Poniższe informacje można w dowolnej chwili pobrać i zachować lub wydrukować.

1.    Usługodawca i partner ds. realizacji umowy

YAGER Development GmbH („YAGER”) Pfuelstraße 5 10997 Berlin Niemcy Dyrektorzy uprawnieni do występowania w imieniu spółki (Geschäftsführer): Timo Ullmann, Phillip Schellbach (dyrektorzy zarządzający) Amtsgericht Berlin Charlottenburg – HRB 78261 B USt-IdNr. DE212404124 Telefon: +49 30 695976-60 Witryna internetowa: https://thecycle.game E-mail: support@yager.de

2.    Ogólny opis usługi

a)      YAGER obsługuje grę „THE CYCLE”. b)      Gra jest dostępna dla gracza poprzez system konta Epic Games i sklep Epic Games Store dostarczany przez zewnętrznego usługodawcę Epic Games. c)      Aby korzystać z gry i grać w nią, gracz musi zarejestrować się i założyć konto Epic Games. d)      Epic Games obsługuje również sklep w grze dostępny z jej poziomu, w którym gracz może kupić określone wirtualne towary, przedmioty i funkcje do wykorzystania w grze („Wirtualne korzyści”). Sklep ten jest obsługiwany przez spółkę Epic Games, a dokonane w nim zakupy i transakcje podlegają odpowiednim warunkom tej spółki. YAGER nie sprawuje kontroli nad takimi transakcjami i zakupami ani regulaminem sklepu Epic Games.

3.    Funkcje i współdziałanie

a)         W witrynie i grze stosuje się język angielski. b)        Gra jest tak zwaną „grą wieloosobową online”. Zapewnia również dostęp do sklepu w grze (obsługiwanego przez opisanego wyżej zewnętrznego usługodawcę), który oferuje odpłatnie wirtualną walutę i dodatkowe funkcje.

1.    Język

Umowa może być zawarta w języku angielskim.

2.    Koszty

c)         Korzystanie z witryny THE CYCLE i granie w Grę jest bezpłatne. Funkcje premium oraz wirtualne przedmioty, waluty i Wirtualne korzyści w Grze są dostępne do zakupu w sklepie w grze. d)        Użytkowników informuje się, że mogą ponieść koszty związane z połączeniem internetowym niezbędnym do dostępu do witryny i gry w Grę, zależnie od umowy zawartej przez nich z dostawcą usług komórkowych, internetowych lub innych połączeń.

3.    Zawarcie Umowy

Aby grać w Grę, Użytkownicy muszą zarejestrować się i założyć konto użytkownika Epic Games.

Sposób rejestracji i założenia konta użytkownika Epic Games:

 • Aby się zarejestrować, należy kliknąć przycisk „PLAY NOW FOR FREE” (GRAJ TERAZ ZA DARMO) w Witrynie. Następnie Użytkownicy muszą wypełnić obowiązkowe pola, podając imię, nazwę użytkownika, nazwę klubu fantasy, hasło i prawidłowy adres e-mail. Adres e-mail i hasło są niezbędne do uzyskania dostępu do konta użytkownika. Użytkownicy mogą wybrać dowolną nazwę użytkownika zgodną z ograniczeniami technicznymi i/lub prawnymi, o ile nie została już wybrana przez innego użytkownika.
 • Klikając przycisk „Register” (Zarejestruj się), Użytkownicy akceptują warunki korzystania z usługi, w szczególności Umowę licencyjną użytkownika końcowego YAGER/Warunki korzystania z gry THE CYCLE dostępne pod łączem, a także zasady ochrony prywatności.
 • Kliknięcie przycisku „Play Now” (Graj teraz) finalizuje proces rejestracji i wysyła formularz do spółki Epic Games.
 • Na adres e-mail podany przez Użytkownika zostanie wysłana automatycznie wygenerowana wiadomość e-mail z potwierdzeniem.
 • Hiperłącze zawarte w wiadomości e-mail z potwierdzeniem pozwala aktywować Konto użytkownika (metoda podwójnej zgody). Klikając przesłane im hiperłącze, Użytkownicy składają wiążącą ofertę zawarcia umowy dotyczącej korzystania z Witryny i Gry online.
 • Wyrażając zgodę na pierwsze logowanie i dostarczając usługę, spółka Epic Games przyjmuje złożoną przez Użytkowników ofertę zawarcia umowy dotyczącej Gry online i zakładane jest Konto użytkownika.

 

Zakup Wirtualnych korzyści w sklepie Epic Games Store:

 1. Za pośrednictwem Sklepu gry (dostarczanego w postaci sklepu Epic Games Store) Użytkownicy mają odpłatny dostęp do Wirtualnych korzyści, które można nabyć za wirtualne pieniądze. Użytkownicy mogą wejść do Sklepu gry, aby wybrać, odpłatnie i zależnie od danej oferty, typ i ilość Wirtualnych korzyści, które chcą kupić. Wszystkie zakupy za prawdziwe pieniądze w The Cycle są dokonywane za pośrednictwem zewnętrznej usługi Epic Games Store.
 2. Procedura zakupów dotycząca różnych sklepów z aplikacjami obsługiwanych przez osoby trzecie (np. Epic Games Store) jest uzależniona od warunków danego sklepu z aplikacjami.
 3. Umowa jest zawierana między dostawcą Sklepu gry a Użytkownikami kupującymi Wirtualne korzyści ze Sklepu gry, pod warunkiem uiszczenia opłaty.
 4. Spółka YAGER spełniła swój obowiązek po dodaniu Wirtualnych korzyści do Konta użytkownika. YAGER zastrzega prawo do odmówienia zakupu Użytkownika lub Wirtualnych korzyści bez podawania przyczyny takiej odmowy.

Zakup i korzystanie z Wirtualnych korzyści

 1. W przypadku, gdy Użytkownik nabędzie Wirtualne korzyści za pośrednictwem Sklepu gry, pod warunkiem dostępności, zgodnie z powyższą procedurą zakupów, Wirtualne korzyści zostaną dodane do Konta użytkownika. Użytkownicy mają (niewyłączne) prawo do czerpania Wirtualnych korzyści tak długo, jak Gra jest dostępna, i w okresie obowiązywania Umowy w celu zmiany doświadczenia w Grze według Zasad gry. Wirtualne korzyści można czerpać tylko w Grze i wyłącznie, gdy Konto użytkownika jest aktywne.
 2. Co do zasady Użytkownicy mogą czerpać Wirtualne korzyści tylko po wyrażeniu zgody i przyjęciu do wiadomości, że tracą prawo do odstąpienia od umowy lub po wygaśnięciu tego prawa w inny sposób (np. w wyniku upływu czasu).
 3. Brak powstania dodatkowej Umowy w wyniku czerpania Wirtualnych korzyści: czerpanie Wirtualnych korzyści stanowi czyn grania w Grę, a Użytkownicy realizują swoje prawo do określenia charakterystyk Gry oraz modyfikowania doświadczenia w niej zgodnie z Zasadami gry i w ramach dostarczanych funkcji. Transakcje dotyczące Wirtualnych korzyści lub Wirtualnych walut nie stanowią umów, a jedynie czyn grania w Grę.
 4. Prawo do czerpania Wirtualnych korzyści wygasa najpóźniej z chwilą wygaśnięcia Umowy ze spółką YAGER; jeśli Umowa zostanie rozwiązana, wspomniane prawo wygasa wraz z wejściem w życie rozwiązania. Prawa do Wirtualnych korzyści, które „zakupiono”, ale których nie czerpano do chwili wejścia w życie rozwiązania Umowy, przepadają bez prawa do odszkodowania ani zwrotu pieniędzy.
 5. Wirtualnych korzyści nie można zamienić na prawny środek płatniczy lub na (wirtualne lub prawdziwe) towary. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do zwrotu zakupionych produktów ani zwrotu pieniędzy.

4.    Rozwiązanie umowy

Okres obowiązywania i warunki rozwiązania umowy dotyczącej korzystania z Gry określono w sekcji 15 Regulaminu spółki YAGER dotyczącego THE CYCLE o następującym brzmieniu:

 • 15.1 Okres obowiązywania: niniejsza Umowa jest zawierana na czas nieokreślony i wygasa z chwilą jej rozwiązania. Umowę należy wypowiedzieć w formie tekstowej (wystarczy wiadomość e-mail).
 • 15.2 Rozwiązanie umowy przez Użytkowników. Użytkownicy mogą rozwiązać tę umowę w dowolnej chwili za wypowiedzeniem przesłanym na adres support@yager.de.
 • 15.3 Rozwiązanie umowy przez spółkę YAGER.
  • 15.3.1 Z zastrzeżeniem specjalnych postanowień dotyczących Subskrypcji, spółka YAGER może rozwiązać niniejszą Umowę w dowolnej chwili bez przyczyny, z czternastodniowym (14-dniowym) wypowiedzeniem w formie tekstowej.
  • 15.3.2 Niniejsze postanowienia nie wpływają na ustawowe prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy z ważnej przyczyny przy zachowaniu krótszego okresu wypowiedzenia lub bez wypowiedzenia.
  • 15.3.3 Ważna przyczyna rozwiązania Umowy istnieje w przypadku, gdy nie można zasadnie oczekiwać, aby jedna ze stron, mając na uwadze wszystkie okoliczności sprawy oraz interesy obu stron, kontynuowała stosunek umowny przez uzgodniony okres obowiązywania Umowy lub okres wypowiedzenia.
  • 15.3.4 Za ważne uznaje się między innymi następujące przyczyny:
 • jeśli Użytkownik angażuje się w oszustwa, proceder wykorzystywania botów, oszustwa finansowe lub poważne nadużycia błędów. Użytkownika niniejszym informuje się, że w takich okolicznościach spółka YAGER zawiesi, w trybie natychmiastowym i bez uprzedniego ostrzeżenia, wszelkie prawa dostępu Użytkownika do Gry w celu ochrony uczciwości i reputacji Gry;
 • jeśli Użytkownik dopuścił się naruszenia obowiązujących przepisów lub niniejszego Regulaminu, Zasad gry i/lub zasad dotyczących Wirtualnych korzyści;
 • jeśli Użytkownik zalega z opłatami;
 • jeśli Użytkownik wniesie spór płatniczy lub dokona obciążenia zwrotnego;
 • jeśli osoby trzecie (np. operatorzy sieci społecznościowych), za pomocą których funkcji rejestracji Użytkownik uzyskuje dostęp do swojego Konta u spółki YAGER, zażąda od niej usunięcia danych użytkownika i/lub podjęcia podobnych działań bądź ograniczy dostęp spółki YAGER do danych.
  • 15.3.5 YAGER zastrzega prawo do zakończenia działania Gry w przyszłości. W takim przypadku spółka YAGER ogłosi zakończenie gry z trzymiesięcznym wyprzedzeniem, informując wówczas o wszelkich usługach dotyczących przejścia, które może oferować w przyszłości.
 • 15.4 Skutki rozwiązania umowy.
 • 15.5 Po wejściu w życie rozwiązania umowy Konta użytkowników zostaną usunięte, w tym wszelkie Wirtualne korzyści obecne na nich. Treści opublikowane przez Użytkownika w Witrynie zostaną usunięte lub powiązana z nimi nazwa Użytkownika zostanie usunięta. Użytkownicy mogą zażądać częściowego lub całościowego usunięcia przekazanych przez nich Treści, jeśli stanowią one naruszenie obowiązków Użytkowników, w szczególności dotyczących ich postępowania, lub jeśli usunięcie Treści jest prawnie wymagane bądź wpływają one na ogólne prawa osobiste.
 • 15.6 W przypadku nadzwyczajnego rozwiązania umowy przez spółkę YAGER Użytkownik nie ma prawa utworzyć nowego Konta użytkownika, jeśli jego konta zostały prawnie zablokowane, chyba że za wyraźną uprzednią zgodą na piśmie spółki YAGER. Na potrzeby egzekwowania tego postanowienia, w szczególności jeśli Użytkownik był zaangażowany w praktykę bottingu, oszukiwanie, reklamowanie własnych usług lub usług osób trzecich bądź oszustwa finansowe, spółka YAGER może zachować dane niezbędne do uniemożliwienia Użytkownikowi utworzenia dodatkowych Kont użytkownika oraz zawiesić w trybie natychmiastowym wszelkie dodatkowe Konta użytkownika utworzone przez takiego Użytkownika bez uprzedniego ostrzeżenia.
 • 15.7 Jeśli spółka YAGER jest odpowiedzialna za nadzwyczajne rozwiązanie umowy przez Użytkownika, wypłaci ona odszkodowanie wyłączenia za niewykorzystane części Walut premium uważane za „zakupione poprzez Konta użytkownika za prawdziwe pieniądze” w myśl punktu 4.5.3. W takim przypadku spółka YAGER zwróci Użytkownikowi proporcjonalną wartość Waluty premium obecnej na jego Kontach. Dodatkowe roszczenia Użytkownika są wyłączone, chyba że inaczej określono w niniejszym Regulaminie.

5.    Prawo do odstąpienia od umowy

Transakcje w sklepie Epic Games Store Uwaga: w zakresie, w jakim Użytkownik dokona zakupu w sklepie Epic Games Store, zawiera on umowę ze spółką Epic Games, a nie YAGER. W związku z powyższym taki zakup w sklepie Epic Games Store podlega regulaminowi tego sklepu. Wszelkie prawa konsumenta do odstąpienia od umowy będą regulowane przez obowiązujący regulamin spółki Epic Games oraz obowiązujące przepisy. Obowiązujący regulamin sklepu Epic Games Store oraz zasady dotyczące zwrotu pieniędzy można znaleźć tutaj.

Transakcje zawarte bezpośrednio ze spółką YAGER Nie przewiduje się zawarcia przez Użytkownika bezpośrednich transakcji umownych ze spółką YAGER ani dokonania przez niego zakupów bezpośrednio u spółki YAGER. Jednak w przypadku, gdy Użytkownik zawrze bezpośrednie transakcje umowne ze spółką YAGER lub dokonana zakupów bezpośrednio u spółki YAGER, zastosowanie będzie miało następujące prawo do odstąpienia od umowy:

Prawo do odstąpienia od umowy Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni bez podawania przyczyny. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa 14 dni po dniu jej zawarcia. W celu realizacji prawa do odstąpienia od umowy użytkownik musi poinformować naszą spółkę

YAGER Development GmbH („YAGER”)
Pfuelstraße 5
10997 Berlin
Niemcy
Telefon: +49 30 695976-60
E-mail: support@yager.de

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w formie jednoznacznego oświadczenia (np. pisma wysłanego listownie, faksem lub pocztą e-mail). Użytkownik może skorzystać z załączonego formularza odstąpienia od umowy, choć nie jest to obowiązkowe. Termin odstąpienia od umowy uważa się za dotrzymany w przypadku, gdy użytkownik wysłał pismo dotyczące realizacji prawa do takiego odstąpienia przed wygaśnięciem okresu obowiązywania prawa do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy Jeśli Użytkownik odstąpi od niniejszej umowy, zwrócimy mu wszelkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych wynikających z wybrania przez Użytkownika formy wysyłki innej niż tańsza standardowa opcja wysyłki, którą oferujemy) bez nieuzasadnionej zwłoki, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowano nas o decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy przez Użytkownika. Dokonamy takiego zwrotu tą samą metodą płatności, za pomocą której dokonano pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik wyraźnie uzgodnił inaczej; w każdym przypadku użytkownik nie poniesie żadnych opłat w wyniku takiego zwrotu.
Jeśli Użytkownik poprosił o rozpoczęcie świadczenia usługi w okresie odstąpienia od umowy, zobowiązuje się on uiścić stosowną kwotę proporcjonalną do usług dostarczonych do momentu powiadomienia nas przez Użytkownika o realizacji prawa odstąpienia od niniejszej umowy w odniesieniu do całokształtu usług przewidzianych tą umową.
Beginning of Model Withdrawal Form
Niniejszy formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku zamiaru odstąpienia od umowy. (*) Skreślić niepotrzebne. Do
YAGER Development GmbH („YAGER”)
Pfuelstraße 5
0997 Berlin
Niemcy
E-mail: support@yager.de

  • Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o odstąpieniu od umowy dotyczącej sprzedaży następujących towarów/świadczenia następującej usługi (*),
  • Zamówiono w dniu/otrzymano w dniu (*),
  • Imiona i nazwiska konsumentów,
  • Adres konsumentów,
  • Podpis konsumentów (tylko w przypadku wysyłania formularza w formie pisemnej),
  • Data

Skreślić niepotrzebne.